You are here:

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК–Пловдив и Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 02 от

Продължава

   Уважаеми занаятчии,   В следствие на извънредното положение, наложено от COVID -19 и предизвикателствата и проблемите пред преобладаващата част от

Продължава