You are here:

Членски внос

Членове на Регионалната занаятчийска камара са собствениците на занаятчийски предприятия, майсторите, калфите и чираците. Всички членове дължат членски внос при

Продължава

Приложение 1

Списък на занаятите по групи   Народни художествени занаяти Художествена обработка на кожа Изработване на изделия от кожа Изработване на

Продължава

Заявления и молби

[wpdm_package id=’10116′ template=’link-template-calltoaction3′] [wpdm_package id=’10121′ template=’link-template-calltoaction3′] [wpdm_package id=’10123′ template=’link-template-calltoaction3′] [wpdm_package id=’11176′ template=’link-template-calltoaction3′]

Продължава